Legal Conditions

Aquestes són les Condicions generals d’ús i la Política de privacitat de dades per als usuaris de la web www.astreamaterials.com (d’ara endavant: «el web»), així com de qualsevol altres webs o dominis operats per Astrea Materials S.L.

L’usuari ha de llegir curosament aquestes Condicions generals abans de navegar pel web. En qualsevol cas, l’accés al web implicarà la total acceptació d’aquestes Condicions generals, incloent les limitacions que fan referència a la utilització, transferència, propietat intel•lectual i confidencialitat.

 

Astrea Materials S.L., propietari d’aquest web, esta ubicat a: c/ Can Manent 29, 08202 Sabadell.

Per a Astrea Materials S.L és essencial garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals de l’usuari, d’acord amb la legislació actual (15/1999 Llei de protecció de dades de caràcter personal) i les normatives d’aplicació.

Qualsevol dada personal obtinguda a través de la xarxa i del web de Astrea Materials S.L., es tramitarà d’acord amb aquesta Política de privacitat.

 

Informació sobre el recull i l'ús de dades personals

General

Astrea Materials S.L. recull informació de caràcter personal quan:

a. Ens contacteu a través del web i envieu qualsevol tipus de comunicació, petició o formulari.

b. Contacteu telefònicament, per fax o per correu electrònic amb qualsevol dels nostres departaments i/o professionals, les dades de contacte dels quals es troben al web. Aquest processament de dades no és aplicable quan el web dóna accés a l’usuari a diferents webs mitjançant enllaços o bàners informatius que hi puguin aparèixer. Si vosaltres, com a usuaris, decidiu accedir a qualsevol d’aquests webs i subministrar-los les vostres dades personals, no estareu donant aquesta informació a Astrea Materials S.L., sinó a la persona responsable d'aquest web en concret de tercers.

Astrea Materials S.L pot fer servir la informació subministrada per l’usuari per als següents propòsits generals: satisfer les seves sol•licituds i peticions, formularis, per a enviar un mailing i informació del seu interès, per a mantenir-lo informat sobre els esdeveniments i les activitats portades a terme per l’Institut, per a millorar els nostres serveis, per a contactar-lo i comprometre’s a la recerca del comportament per a mantenir el web protegit i acomplir amb les condicions de seguretat corresponents.

L’usuari serà responsable de la veracitat i de la propietat de les dades subministrades.


Estructura dels arxius, equipament i sistemes d’informació

Per tal d’actuar d’acord amb les regulacions vigents sobre la política de seguretat de dades, totes les dades personals contingudes als arxius, a l’equipament informàtic i als sistemes d’informació que processen aquesta informació, independentment de si són propietat Astrea Materials S.L. o de tercers, haurà de atenir-se a les condicions establides a aquesta Política de privacitat.

Plantilla de Astrea Materials S. L. personal a càrrec del processament de dades

Tot el personal i els tercers que, per mig d’un contracte, puguin tenir accés a dades personals, a un equip informàtic o a sistemes d’informació, estan obligats a tramitar aquesta informació obtinguda prèviament d’acord amb la present Política de privacitat i, especialment, amb qualsevol acord de confidencialitat que regeixi l’intercanvi d’informació.

Consentiment per a l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades (LOPD

Us informem que totes les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels arxius retinguts per Astrea Materials S.L. per tal de poder assolir les relacions professionals, comercials i/o contractuals corresponents establides tant amb Astrea Materials S.L. com amb qualsevol dels seus professionals, així com per mantenir-vos informats sobre els nostres serveis.

Enviar una sol·licitud per e-mail a Astrea Materials S.L. o a qualsevol dels seus integrants, implica el consentiment de la persona que es posa en contacte de que les seves dades personals es processin en un arxiu de dades automatitzat. L’usuari es compromet a proporcionar dades verdaderes, correctes, completes i actuals. L’usuari és l'únic responsable de qualsevol pèrdua o dany, directe o indirecte que pogués sorgir com a conseqüència del subministrament de dades d’un tercer que fossin falses, incorrectes o no actualitzades.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els propietaris de les dades anteriorment mencionades poden exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació a la següent adreça postal: c/ Can Manent 29, 08202 Sabadell, Espanya, incloent-hi una fotocòpia del seu DNI o enviant un correu electrònic a: info@AstreaMaterials.com cas que les seves dades personals s'hagin subministrat via correu electrònic.

Abast de l’ús autoritzat del web

L’usuari es compromet a fer ús legal, diligent, confidencial, just i correcte de qualsevol informació o contingut al qual pugui tenir accés a través del web.

Els usuaris poden descarregar i fer ús d’aquells continguts identificats explícitament per Astrea Materials. S.L. com a disponibles per a ser descarregats i utilitzats lliurement i/o aquells continguts per l’utilització dels quals hi ha hagut una autorització escrita per Astrea Materials S.L. Aquesta autorització es pot obtenir enviant una petició info@AstreaMaterials.com.

L’usuari ha d’abstenir-se de: 

a) Obtenir, divulgar i/o reutilitzar sense autorització prèvia, qualsevol informació propietat de Astrea Materials S.L. i/o resultant de l’ús del web, especialment quan això implica l'ús de dades de caràcter personal;

b) Realitzar qualsevol acció que pogués perjudicar el web, als altres usuaris o a Astrea Materials S.L.

L'usuari no emprendrà cap tipus de sabotatge contra el web ni falsificarà el seu contingut.

Drets d’exclusivitat

Tant el web com els seus continguts textuals, gràfics o d'àudio, reproduccions originals i qualsevol exercici exclusiu dels drets d'explotació i/o secrets comercials incorporats i/o utilitzats en el web, són gestionats per Astrea Materials S.L. Els símbols, logos, noms i presentacions visuals (maquetació) del web estan inclosos dins d’aquests continguts.

Astrea Materials S.L. es reserva el dret de redissenyar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, continguts, rendiment i/o configuració del web